Keramiekatelier Antoonet respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Keramiekatelier Antoonet verzameld worden. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw gegevens neem dan contact op met:

Keramiekatelier Antoonet Annet Vermeulen
Bredaseweg 199
5038 ND  Tilburg
tel: 06-45255132
annet@antoonet.nl

 

Op welke manier gebruiken wij persoonsgegevens?

Contact op kunnen nemen
Wij verzamelen je gegevens als je contact opneemt via de website of zoals jij ze aan ons op een andere manier overhandigt. Via de website worden je naam, adres, email en telefoonnummer verzameld.

Facturatie
Voor facturatie heb wij soms aanvullende gegevens nodig zoals je btw nummer.

Analytics
Deze website van maakt gebruik van Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Het versturen van nieuwsbrieven
Keramiekatelier Antoonet stuurt soms nieuwsbrieven via Mailchimp. Mailchimp is een applicatie waardoor geìnteresseerden kunnen aangeven dat ze op de hoogte worden gehouden van de het aanbod en nieuws van keramiekatelier Antoonet. Geïnteresseerden kunnen zichzelf inschrijven via een link op de website en kunnen hun gegevens wijzigen dan wel verwijderen.

Cookies
Naast de cookies van Analytics gebruikt de website van keramiekatelier Antoonet enkele functionele cookies voor het optimaal functioneren van de site. Meer informatie: https://cookiesandyou.com/

 

Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?

E-mail
Onze e-mail van wordt online gehost bij een gerenommeerde mail provider. Om veiligheidsredenen vermelden wij deze liever niet, maar je kunt deze altijd bij ons opvragen.

Webhosting
De website en back-ups van deze website worden gehost via een Nederlands bedrijf op een Nederlandse server. Gegevens die jij achterlaat op de website van keramiekatelier Antoonet zijn op deze servers opgeslagen in een beveiligde database.

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met ons via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 5 jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging

De persoonsgegevens die door keramiekatelier Antoonet of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met onze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij keramiekatelier Antoonet vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ons. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij keramiekatelier Antoonet opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient keramiekatelier Antoonet al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij keramiekatelier Antoonet vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat keramiekatelier Antoonet niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat keramiekatelier Antoonet jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via een e-mail onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Plichten

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met ons met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Wij behouden het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer keramiekatelier Antoonet dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van keramiekatelier Antoonet te beschermen.

Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.